Projektet Fake Free, som drevs av Ungdomens Nykterhetsförbund, är avslutat.

Vad är vad?

Hur fasiken går det att veta vad i berusningen som framkallas av drogen och vad som är förväntningar? Det går att klura ut genom att jämföra vilken effekt samma drog har:

  1. i olika kulturer
  2. i olika tidsepoker
  3. i olika blindtester

Genom jämförelsen upptäcks ett mönster: alkoholens rent kemiska effekter är likadana för alla kulturer och alla tidsepoker (dvs. bedövning av kroppen som leder till att motoriska funktioner slås ut, exempelvis; att snubbla, tappa saker, kräkas, prata sluddrigt eller somna). Forskningen har däremot inte kunnat bevisa att kemin påverkar sinnesstämningarna.

Alltså berusning kan delas i två delar: 1. Den kemiska påverkan som bedövar de motoriska funktionerna i kroppen 2. Inlärda förväntningar av olika känslor.

Självklart upplever vissa själva bedövningen i sig som både underhållande och avslappnande, men kräkset och sluddrandet är inte det som lockar i en fylla. En vanlig motivation till att uppleva fylla är känslan av frihet och att vara social. Få motiverar sitt drickande av alkohol med att säga att det är skönt att kräkas. De allra flesta vill uppleva den frizon av "nu-spelar-det-ingen-roll-atmosfär" som uppstår.

Magisk Dryck <<<

©2011 FAKE FREE

Language/Välj språk >