Projektet Fake Free, som drevs av Ungdomens Nykterhetsförbund, är avslutat.

Propaganda går bort

Många gånger genomförs förebyggande insatser som verkar motsatt – det befäster myterna istället för att ifrågasätta och inspirera till att tänka utanför ramarna. Ett exempel är kampanjer som uppmanar till att våga säga nej till droger - budskapet laddas med känslan av att det är jättesvårt att fortsätta dricka alkoholfritt. Unga personer uppmanas att stå emot, avstå, säga nej, välja bort. Enligt Fake Free:s sätt att tänka borde kampanjen istället heta t.ex. "Fortsätt festa fritt".

Ett vanligt fenomen är också "drogfria discon" – för en målgrupp där majoriteten redan är drogfria. Genom att specificera slår vuxna fast för barn och unga att normen av ett disco alltså inte är ett drogfritt. Uppmaningar som "Använd inte droger för då har du inte koll på vad du gör – allt kan hända!" visar tydligt att det är fritt fram att bete sig hur som helst under påverkan av droger.

<<< Fest är roligare än siffror

©2011 FAKE FREE

Language/Välj språk >