Projektet Fake Free, som drevs av Ungdomens Nykterhetsförbund, är avslutat.

Vad är fest, vad är fylla?

Fake Free är en tankesmedja som hämtat inspiration från organisationen Adic Sri Lanka. Adic:s framgång är att de förändrar beteenden genom att lösa upp myter kring berusning och alkohol. Fake Free granskar alkoholkulturer och antidrogmetoder. Istället för att svartmåla alkoholdrickare och bara lyfta fram de negativa konsekvenserna av alkohol vill Fake Free istället öppna upp och undersöka festen och det fantastiska i berusning. Fake Free svarar på frågan - vad är egentligen fest och fylla?

Idag dricker 58 % av världens befolkning alltid drycker fri från alkohol enligt WHO (källa www.who.int). Alkoholen i sig skapar inte det roliga i berusningen, utan sin glammiga image och omgivning är drogen rätt ointressant. Fake Free peppar fler att dricka och bjuda på goda drinkar fria från alkohol – ibland eller alltid. Fake Free vill öppna upp för mer variation och sköna val. Att få folk att testa och fundera.

©2011 FAKE FREE

Language/Välj språk >