Projektet Fake Free, som drevs av Ungdomens Nykterhetsförbund, är avslutat.

Magisk Dryck

Blindtester visar tydligt att berusning inte beror på själva alkoholen, utan på om du tror att du har druckit alkohol eller inte. Berusningsforskning görs bland annat genom olika sorters blindtester i trovärdig miljö, som klubbar och barer.

Testerna visar s.k. placeboeffekter. Dr. Hans Olav Fekjaer förklarar: "Ändrade förväntningar ger ändrade upplevelser". Försökspersonerna som tror att de dricker alkoholfria drinkar har tråkigt, trots att det är alkohol i drinkarna. De som tror att de dricker alkohol upplever berusning, trots att de svept drinkar fria från alkohol.

Alltså, folk blir inte fulla på sprit - de blir förväntans-fulla.

Alkoholkultur och tradition förs vidare från generation till generation. Det inlärda beteendet i alkoholkulturen gör att folk blir förväntans-fulla. Fake Free ifrågasätter alkoholen som mirakeldryck – men erkänner alkoholberusningen som en hype:ad illusion. Illusionen kan upplevas mycket verklig – folk har ju generellt jättetrevligt när de dricker alkohol. Alkoholindustrins reklamknep förstärker den sociala konstruktionen genom att blåsa upp stereotypa effekter och myter kring alkohol. Det stärker pressen kring förväntansfyllan.

Förväntans-full <<<

©2011 FAKE FREE

Language/Välj språk >