Projektet Fake Free, som drevs av Ungdomens Nykterhetsförbund, är avslutat.

Fest är roligare än siffror

Om fler ska kunna se alkoholnormen och hjälpa till att luckra upp den så behövs ett annat fokus än bara information om alkoholens baksidor. De främsta alkoholforskarna har bevisat att lagar och restriktioner är det mest effektiva sättet att minska skadorna av alkohol i samhället. Alkoholpolitik är viktigt för att hålla nere det totala drickandet, men information om skador, elände och förbud attraherar få. Många kan känna sympati för de som får problem av alkohol, men få ändrar sitt eget beteende eller egna inställning. För att kunna se länken mellan alkohol som umgängesritual och samhällsskada behövs nya arbetssätt för att jobba drogförebyggande.

Evidensbaserad forskning och statistik är jätteviktig, men att bara informera om negativ fakta är i sig verkningslöst. Fake Free fokuserar på att synligöra alkoholnormen och förväntansfyllan. Tankesmedjan Fake Free fungerar som en portal där olika initiativ som vill luckra upp alkoholnormen kan få feedback och idéer. Fake Free uppmuntrar människor att sprida inspiration och sköna vibbar så att alkohol och andra droger blir mer ointressanta. Fake Free vill skapa mer fest fri från påtvingade ramar och bedövning.

Alkoholnorm <<<

©2011 FAKE FREE

Language/Välj språk >