Projektet Fake Free, som drevs av Ungdomens Nykterhetsförbund, är avslutat.

Alkoholnorm

En stor del av svenska samhället förväntar sig att alkoholen är jätteviktig i människans sociala umgänge - det kallas alkoholnorm. Alkoholnormen pressar människor att använda alkohol som social kompetens på flaska. Den framställer det naturliga i att dricka drinkar fria från alkohol som onormalt. Det gör att de som dricker alkohol tillslut ses som de normala – de som utgör normen. Tillvalet alkohol blir normen. På så sätt skapas en bild av vad som är fest. Alkoholen ses som en guldkant, något speciellt, lyxigt, något vuxna måste ha vid festliga tillfällen. När något ska firas plockas flaskan fram. Självklart lär sig både barn och unga att "en fest är ingen fest utan alkohol". Fake Free firar mycket och gärna men vill se en mer balanserad bild av fest, där festen är i fokus - inte alkoholen.

Hen var ju så full... <<<

©2011 FAKE FREE

Language/Välj språk >